Uroczystość 100-lecia funkcjonowania Pracowni Diagnostyki Obrazowej RTG w Rydułtowach

 • http://zoz.wodzislaw.pl/wp-content/uploads/2019/05/6-628x353.jpg
 • http://zoz.wodzislaw.pl/wp-content/uploads/2019/05/tn_DSC_0263-628x353.jpg
 • http://zoz.wodzislaw.pl/wp-content/uploads/2019/05/tn_DSC_0262-628x353.jpg
 • http://zoz.wodzislaw.pl/wp-content/uploads/2019/05/tn_DSC_0260-628x353.jpg
 • http://zoz.wodzislaw.pl/wp-content/uploads/2019/05/tn_DSC_0259-628x353.jpg
 • http://zoz.wodzislaw.pl/wp-content/uploads/2019/05/rtg2-1-628x353.png
 • http://zoz.wodzislaw.pl/wp-content/uploads/2019/05/rtg-581x353.png
 • http://zoz.wodzislaw.pl/wp-content/uploads/2019/05/8-628x353.jpg
 • http://zoz.wodzislaw.pl/wp-content/uploads/2019/05/7-628x353.jpg
 • http://zoz.wodzislaw.pl/wp-content/uploads/2019/05/rtg2-628x353.png
 • http://zoz.wodzislaw.pl/wp-content/uploads/2019/05/5-628x353.jpg
 • http://zoz.wodzislaw.pl/wp-content/uploads/2019/05/4-628x353.jpg
 • http://zoz.wodzislaw.pl/wp-content/uploads/2019/05/3-628x353.jpg
 • http://zoz.wodzislaw.pl/wp-content/uploads/2019/05/2-628x353.jpg
 • http://zoz.wodzislaw.pl/wp-content/uploads/2019/05/1-366x353.jpg
 • http://zoz.wodzislaw.pl/wp-content/uploads/2019/05/15-628x353.jpg
 • http://zoz.wodzislaw.pl/wp-content/uploads/2019/05/List-gratulacyjny-Burmistrza-Miasta-Rydułtowy-Kopia-1-628x353.jpg

Uroczystość 100-lecia funkcjonowania Pracowni Diagnostyki Obrazowej RTG w Rydułtowach

W dniu 7 maja 2019 roku w Szpitalu w Rydułtowach odbyła się Uroczystość 100-lecia funkcjonowania Pracowni Diagnostyki Obrazowej RTG.

W Uroczystości uczestniczyły władze Powiatu Wodzisławskiego: Starosta Leszek Bizoń, Przewodniczący Rady Powiatu Wodzisławskiego Adam Krzyżak, Wicestarosta Tadeusz Skatuła, Członek Zarządu Krystyna Kuczera, Zastępca Burmistrza Miasta Rydułtowy Mariola Bolisęga, Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy Lucjan Szwan oraz Zastępca Dyrektora ds. Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców Śląskiego OW NFZ Bożena Gil, a także byli i obecni kierownicy oraz pracownicy Pracowni Rentgenodiagnostyki.

Jak powiedziała podczas uroczystości Dyrektor Dorota Kowalska, w 1917 roku, dr Georg Nepilly, który pełnił ówcześnie funkcję Dyrektora Szpitala, utworzył pierwszy Gabinet Rentgenowski. Pracownia RTG w Rydułtowach cieszyła się renomą w środowisku specjalistów rentgenodiagnostyki oraz pacjentów szpitala.  Już w pierwszym roku działalności Pracownia wykonała 177 zdjęć. W późniejszych latach w rydułtowskiej pracowni wykonywano zdjęcia nie tylko na potrzeby tej placówki, ale także ośrodków z Wodzisławia Śl., Raciborza i Jastrzębia-Zdroju. W kolejnych latach Pracownia Diagnostyki Obrazowej RTG zyskiwała nowy sprzęt i personel medyczny. W roku 2018 Pracownia wykonała 8 369 badań RTG i 851 badań USG.

W chwili obecnej, Dyrekcja Szpitala czyni starania mające na celu modernizację zaplecza  diagnostyki obrazowej RTG w Rydułtowach. Przygotowany i złożony został wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach realizacji projektu, w całości wymieniona zostanie analogowa aparatura radiologiczna na aparaturę cyfrową wraz ze stacjami opisowymi i diagnostycznymi. Wszystkie pracownie Szpitala zostaną „spięte” w jedną sieć, a archiwizacja będzie prowadzona w formie cyfrowej. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zwiększenia wykrywalności we wczesnym etapie schorzeń oraz podwyższenia jakości i efektywności ich leczenia. Doposażenie Szpitala w cyfrową aparaturę RTG, umożliwi mieszkańcom regionu korzystanie ze specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, a tym samym przyczyni się do poprawy ich stanu zdrowia. Szybka i szczegółowa diagnostyka obrazowa wpłynie na rozwiązanie głównego problemu w zakresie zdrowia, czyli na skrócenie procesu leczenia i rehabilitacji, a tym samym na szybszy powrót pacjenta do zdrowia i aktywności zawodowej.

W trakcie Uroczystości Dyrektor Dorota Kowalska złożyła serdeczne wyrazy podziękowania wszystkim dotychczasowym kierownikom oraz wieloletnim pracownikom Pracowni Diagnostyki Obrazowej RTG za upowszechnianie zasad etyki zawodowej, wzorowe wykonywanie obowiązków zawodowych oraz współdziałanie na rzecz integrowania środowiska elektro-radiologów.

Uroczystość uświetnił swoim wykładem prof. dr hab. n. med. Krzysztof Ziaja, który podkreślił rolę pracy technika radiologa podczas wykonywania procedur operacyjnych, a także przybliżył niektóre specjalistyczne procedury operacyjne, które są wykonywane na Oddziale Chirurgii Ogólnej w Szpitalu w Wodzisławiu Śląskim.

Zaproszeni Goście mieli możliwości wpisania się do Księgi Pamiątkowej Zakładu Rentgenodiagnostycznego prowadzonej od 1978 roku oraz zwiedzenia Izby Pamięci, w której zgromadzone są sprzęt oraz aparatura medyczna, używane niegdyś w naszym Szpitalu. Uroczystość swoim patronatem honorowym objął Starosta Wodzisławski, natomiast patronat medialny sprawowała telewizja TVP Katowice

Materiał telewizyjny:

http://telewizjatvt.pl/100-lat-pracowni-rtg-w-szpitalu-rydultowach/

 

 

 

Kategorie