Aktualności

 • Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne udzielanie przez ratowników medycznych

  Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne Dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 26 Marca 51   44-300 Wodzisław Śl. działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018, poz. 160 – t.j.) oraz art. 146 […]

 • Zaproszenie na Dzień Dziecka

  http://zoz.wodzislaw.pl/wp-content/uploads/2018/05/plakat-628x353.jpg

  Dyrekcja Szpitala serdecznie zaprasza rodziców wraz z dziećmi na bezpłatne porady dietetyczne w zakresie zdrowego żywienia dzieci, pomiary wagi ciała, poziomu cukru oraz ciśnienia. Porady będą udzielane przez personel Oddziału Pediatrycznego Szpitala w ramach organizowanego w dniu 2 czerwca 2018 roku Dnia Dziecka, który odbędzie się w Rodzinnym Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza” w Wodzisławiu Śląskim. […]

 • Piknik rodzinny na rzecz oddziału Ginekologiczno-Położniczego

  http://zoz.wodzislaw.pl/wp-content/uploads/2018/05/c11-628x353.jpg

  W dniu 26 maja 2018 roku na obiekcie sportowym Gosław Sport Center w Wodzisławiu Śląskim odbył się Piknik Rodzinny. Głównym punktem Pikniku był mecz charytatywny, w który aktywnie zaangażowali się lekarze PPZOZ, samorządowcy oraz zaproszeni do składów drużyn Goście. W ramach Pikniku personel pielęgniarski Szpitala wykonywał pomiary ciśnienia, tętna, saturacji, poziomu cukru, oraz pomiaru wagi oraz […]

 • Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur z zakresu endoskopii dla potrzeb PPZOZ Wodzisław Śl.

  Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb Powiatowego  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śl., ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 […]

 • Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur z zakresu endoskopii

  Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śl., ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 […]

 • Informacja o przedłużeniu konkursu w zakresie Leczenia Szpitalnego w Oddziałach Wewnętrznych

  INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT dotyczy: konkursu ofert na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w w zakresie Leczenia Szpitalnego w Oddziałach Wewnętrznych wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z udzielającym zamówienie w dni powszednie oraz dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą […]

 • Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Pielęgniarki w oddziałach szpitalnych i ZPS w Wodzisławiu Śl. i Rydułtowach

  Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne Dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 26 Marca 51   44-300 Wodzisław Śl. działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018, poz. 160 – j.t.) oraz art. 146 […]

 • Szpital otrzymał nowy holter

  http://zoz.wodzislaw.pl/wp-content/uploads/2018/05/111-628x353.jpg

  Dzięki darowiźnie przekazanej przez Sebastiana Kowalskiego, dyrektora POL-EKO APARATURA Sp. j., do Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim trafił holter ciśnienia. Holter ciśnienia RR ABPM50 przez 24 godziny monitoruje skoki lub spadki ciśnienia tętniczego. Rejestrator przeprowadza automatyczne pomiary w zaprogramowanych odstępach czasowych.Urządzenie zostało przekazane na potrzeby […]

 • Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na Oddziałach Internistycznych wraz z Izbą Przyjęć w Wodzisławiu i Rydułtowach

  Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne Dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 26 Marca 51   44-300 Wodzisław Śl. działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018, poz. 160 – t.j.) oraz art. 146 […]