Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej – medycznej