Czasowe zaprzestanie działalności Oddziału Chorób Wewnętrznych I Szpitala w Wodzisławiu Śląskim