Oddział neonatologiczny

ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

A. Status oddziału:

II poziom referencyjności

– 2 miejsca specjalizacji neonatologiczne

B. Struktura:

 • Oddział położniczy 18 łóżek – pobyt zdrowa matka i dziecko nieprzerwanie razem. W tym 1 sala 4 łóżkowa w miarę możliwości zarezerwowane na pobyt leczonych i stabilnych noworodków z matką.
 • Oddział neonatologiczny 2 sale dla noworodków, które nie mogą być z matką z powodu stanu zdrowia:

I. – 1 sala     -2 inkubatorowe stanowiska intensywnej opieki

 -3 inkubatorowe stanowiska opieki bezpośredniej

II. – 1 sala   –  3 inkubatorowe stanowiska opieki pośredniej

C. Personel:

 • Lekarze – 2 (lekarz kierujący i zastępca lekarza kierującego oddziałem) na co dzień, 3 dyżurantów z zewnątrz
 • Położne – 19 położnych

D. Usługi:

Medyczne:

 • Diagnostyka i leczenie chorych noworodków
 • Ocena przebiegu okresu adaptacyjnego noworodków
 • Przekazanie do innego szpitala tylko tych noworodków z wrodzoną wadą anatomiczną i metaboliczną wymagającej interwencji chirurgicznej i specjalistycznej diagnostyki oraz ciężko chore noworodki nie mogące być leczone u nas z różnych powodów.

Edukacyjne:

 • Nauka umiejętności oceny dobrostanu noworodka
 • Znaczenie profilaktyki zdrowotnej
 • Nauka o prawidłowej technice przystawiania do piersi
 • Nauka jak poradzić sobie z nawałem pokarmu oraz bolącymi brodawkami
 • Nauka pielęgnacji i higieny noworodków
 • Nauka sposobu wzmacniania więzi matki i dziecka
 • Dobra współpraca lekarsko –położnicza-rodzice

Zapobiegawcze:

 • Profilaktyka zdrowotna
 • Ogólny reżim sanitarny
 • Wewnątrz oddziałowy reżim sanitarny
 • Nadzór działu epidemiologicznego i bakteriologicznego
 • Współpraca z sanepidem

E. Aparatura:

Respiratory, inkubatory, aparatury USG I Rtg na miejscu na oddziale, lampy do fototerapii, stanowisko resuscytacyjne, zestawy do odbarczenia odmy opłucnowej , założenia wkłucia centralnego i transfuzji krwi i preparatów krwiopochodnych, pompy infuzyjne, pulsoksymetry

F. Współpraca:

Wewnątrz szpitala: sala porodowa ,oddział położniczy zakład laboratoryjny i radiologiczny, dział epidemiologiczny

Zewnątrz szpitala:

Katowice Ligota:

Klinika Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka

Klinika Kardiologii dziecięcej

Zabrze:

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii dziecięcej

Klinika Patologii Noworodka

Śląskie Centrum Chorób Serca

Jastrzębie Zdrój:

Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej

Ośrodek Rehabilitacji dziennej.

Wodzisław Śląski:

Poradnia neurologii dziecięcej

Ośrodek rehabilitacji dziecięcej

Sanepid i inne

 

 

 

 

Przetłumacz »