Przydatne linki i pliki do pobrania

 

Prawo do dokumentacji medycznej. Tłumaczenie na język migowy.

https://www.youtube.com/watch?v=cqOJOH9Rnkw&list=PLyfMX2d0BiTQ8incbWuj1bhSKX7LhUV4S&index=9&t=0s

 

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
www.nfz-katowice.pl

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie
www.nfz.gov.pl

Ministerstwo Zdrowia
www.mz.gov.pl

Śląska Izba Lekarska
www.izba-lekarska.org.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
www.izbapiel.katowice.pl

 

ckpp Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Przetłumacz »