Przydatne linki i pliki do pobrania

Druki do pobrania:

QP003 Zał. 1 Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

QP-003 Zał. 2 Upoważnienie pacjenta do wydania dokumentacji medycznej

 

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
www.nfz-katowice.pl

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie
www.nfz.gov.pl

Ministerstwo Zdrowia
www.mz.gov.pl

Śląska Izba Lekarska
www.izba-lekarska.org.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
www.izbapiel.katowice.pl

 

ckpp Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego