Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim zatrudni w dowolnej formie lekarzy

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim zatrudni, w dowolnej formie
lekarzy ze specjalizacją lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie:

  • chorób wewnętrznych,
  • neurologii,
  • neonatologii,
  • pediatrii,
  • położnictwa i ginekologii,
  • anestezjologii i intensywnej terapii,
  • chirurgii urazowo-ortopedycznej

oraz lekarzy do pracy w Izbie Przyjęć. Dyrekcja PPZOZ zatrudni również lekarzy do pełnienia dyżurów w oddziałach o tych profilach.

Kategorie