Harmonogram godzin oraz numery telefonów do kontaktu w sprawie stanu zdrowia pacjentów hospitalizowanych w PPZOZ

Kontakt w sprawie uzyskania informacji  o stanie zdrowia pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych PPZOZ w Wodzisławiu Śląskim  i  Rydułtowach

 

 

SZPITAL W RYDUŁTOWACH
ODDZIAŁ GODZINY TELEFON
Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Geriatrycznym-Centrum Leczenia Chorób Wieku Podeszłego

 

13:00 -15:00 32 45-92-463
Oddział Pediatryczny 11:00 -12:00 32 45-92-431
Oddział Rehabilitacyjny 9:00 – 10:00 32 45 -92 -509
 

SZPITAL W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

 

ODDZIAŁ GODZINY TELEFON
Oddział ginekologiczno-położniczy 14:00 – 16:00 32 45-91-963
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii 10:00 – 12:00 32 45-91-991

32 45- 91-993

Oddział chorób wewnętrznych 12:00 – 14:00 32 45-91-853
Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej 10:00 – 12:00 32 45-91-953
Oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym 12:00 – 14:00 32 45-91-883
Oddział neonatologiczny 10:00 – 12:00
32 45-91-973
 
Oddział chirurgiczny ogólny 13:00 – 15:00 32 45-91-983

 

Kategorie