Informacja dla pacjentów o rozpoczynających się pracach budowlanych