Informacja dotycząca funkcjonowania Szpitala w dniu 12 listopada 2018 roku