Informacja dotycząca koronawirusa

W związku z pojawieniem się zachorowań wywołanych nowym koronawirusem 2019 – nCoV informujemy, że jeżeli w ciągu 14 dni wystąpią objawy infekcji dróg oddechowych u osób przebywających w Wuhan zaleca się udanie do najbliższego oddziału zakaźnego a jeśli to jest niemożliwe – do najbliższej placówki ochrony zdrowia.

W przypadku osób powracających z innych miejsc niż miasto Wuhan w Chinach oraz osoby z kontaktu,  u których wystąpiły w/w objawy chorobowe zaleca się udanie do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Dodatkowe  informacje można pozyskać pod nr telefonu:

Ogólna Izba Przyjęć – tel. 324591816

Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim
– tel. 324591823 w godzinach 20.00- 8.00

Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
– tel. 324592407 w godzinach od 20.00 – 8.00

W załączeniu zalecenia krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych z dnia 28.01.2020 rok

 

 

Wykaz najbliższych oddziałów zakaźnych

 

Szpital Rejonowy im. dr Józefa Rostka w Raciborzu ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz
tel. (032) 755-53-70

 

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów tel.
(032) 3463-642

 

Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu Al. Legionów 49, 41-902 Bytom
tel. (032) 281-92-41

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie ul PCK 7, 42-200 Częstochowa  tel. (034) 322-37-77

 

Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych

Kategorie