Informacja Dyrekcji PPZOZ dotycząca łączenia oddziałów