Informacja Dyrekcji o wstrzymaniu planowych przyjęć na oddziały PPZOZ

“Szanowni Państwo!

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 13 marca 2020 r. czasowo zawiesza się planowe przyjęcia pacjentów we wszystkich oddziałach do odwołania.

Powyższe podyktowane jest decyzją Ministra Zdrowia o przekształceniu Szpitala Rejonowego im. J. Rostka w Raciborzu w jednoimienny szpital zakaźny oraz koniecznością zabezpieczenia przez PPZOZ terenu powiatu raciborskiego, dotychczas objętego działalnością Szpitala Rejonowego w Raciborzu.

Ponadto przypominamy, iż od dnia 11 marca 2020 roku w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin chorych.”

Kategorie