Informacja Dyrekcji PPZOZ z dnia 20.04.2020 r. godz 14.00

Informacja

Dyrekcji PPZOZ w przedmiocie podejmowanych na bieżąco działań w zakresie prowadzonego postępowania epidemiologicznego oraz stanu organizacyjnego Szpitala.

Z dniem 17 kwietnia br. o godz. 08:00 wznowiono przyjęcia pacjentów w Izbach Przyjęć w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach oraz w Oddziałach Chorób Wewnętrznych w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach, a także w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym w Wodzisławiu Śląski. W ramach Izby Przyjęć w Wodzisławiu Śląskim wznowiono funkcjonowanie ambulatorium urazowo-ortopedycznego, jednakże bez możliwości hospitalizacji pacjentów w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

Ponadto, z dniem 21 kwietnia br. od godz. 08:00 zostaną wznowione przyjęcia pacjentów w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddziale Ginekologiczno-Położniczym oraz Oddziale Neonatologicznym Szpitala w Wodzisławiu Śląskim. Działalność wznowi również Blok Operacyjny oraz Trakt Porodowy.

W dalszym ciągu trwa pobieranie wymazów do badań oraz oczekiwanie na wyniki ponownych wymazów pracowników PPZOZ objętych kwarantanną, a wykonywanych przez Szpital, wymazobus zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim oraz właściwe terytorialnie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne.

Liczba wyników dodatnich nie uległa zmianie w stosunku do dnia 17 kwietnia br. Od dnia 17 kwietnia do dnia dzisiejszego uzyskano 54 wyniki, wszystkie są ujemne.

Dyrektor

Krzysztof Kowalik

Kategorie