Informacja Dyrekcji PPZOZ w związku z wypowiedzeniem umowy NZOZ Poradni Rehabilitacji Roman Spandel Sp.j.