Informacja Dyrekcji PPZOZ z dnia 16.04.2020 r. godz 15.00

Informacja Dyrekcji PPZOZ w przedmiocie podejmowanych na bieżąco działań w zakresie prowadzonego postępowania epidemiologicznego oraz stanu organizacyjnego Szpitala

W dniu dzisiejszym (stan na dzień 16 kwietnia 2020 r., godz. 15.00)  podjęto decyzję o wypisaniu jednego pacjenta z Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym oraz jednego pacjenta z Oddziału Chorób Wewnętrznych.

W dalszym ciągu trwa pobieranie wymazów do badań oraz oczekiwanie na wyniki ponownych wymazów pracowników PPZOZ objętych kwarantanną, a wykonywanych przez Szpital, wymazobus zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim oraz właściwe terytorialnie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne.

Informuję również, że z dniem 17.04.2020 r. od godz. 08:00 zostaną wznowione przyjęcia pacjentów w Izbach Przyjęć w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach oraz w Oddziałach Chorób Wewnętrznych w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach, a także w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym w Wodzisławiu Śląskim.

W ramach Izby Przyjęć w Wodzisławiu Śląskim będzie funkcjonować ambulatorium urazowo-ortopedyczne, jednakże bez możliwości hospitalizacji pacjentów w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

Oddziały zabiegowe tj. Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, Oddział Chirurgii Ogólnej, Oddział Ginekologiczno – Położniczy oraz Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Oddział Neonatologiczny będą sukcesywnie uruchamiane w terminie późniejszym, po zakończeniu na tych oddziałach dochodzenia epidemiologicznego i powrocie do pracy personelu objętego kwarantanną.

Dyrektor

Krzysztof Kowalik

Kategorie