Informacja Dyrekcji PPZOZ z dnia 17.04.2020 r. godz 14.00

Informacja

Dyrekcji PPZOZ w przedmiocie podejmowanych na bieżąco działań w zakresie prowadzonego postępowania epidemiologicznego oraz stanu organizacyjnego Szpitala.

W dniu dzisiejszym (stan na dzień 17 kwietnia 2020 r., godz. 14.00) w szpitalu w Wodzisławiu Śląskim hospitalizowanych jest 12 pacjentów – z czego 10 osób w Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz 2 osoby w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym. Podjęto decyzję o wypisaniu 1 pacjenta z Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym.

W dalszym ciągu trwa pobieranie wymazów do badań oraz oczekiwanie na wyniki ponownych wymazów pracowników PPZOZ objętych kwarantanną, a wykonywanych przez Szpital, wymazobus zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim oraz właściwe terytorialnie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne.

Liczba wyników dodatnich nie uległa zmianie w stosunku do dnia wczorajszego. W dniu dzisiejszym  uzyskano 20 wyników, wszystkie są ujemne.

Informuję również, że z dniem dzisiejszym wznowiono przyjęcia pacjentów w Izbach Przyjęć w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach oraz w Oddziałach Chorób Wewnętrznych w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach, a także w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym w Wodzisławiu Śląski. W ramach Izby Przyjęć w Wodzisławiu Śląskim wznowiono funkcjonowanie ambulatorium urazowo – ortopedycznego, jednakże bez możliwości hospitalizacji pacjentów w Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej.

Ponadto zakończono już proces dekontaminacji pomieszczeń budynku głównego Szpitala w Wodzisławiu Śląskim.

Dyrektor

Krzysztof Kowalik

Kategorie