Informacja Dyrekcji PPZOZ z dnia 5.04.2020 r. godz. 20.00

Informacja

Dyrekcji PPZOZ w przedmiocie podejmowanych na bieżąco działań w zakresie prowadzonego postępowania epidemiologicznego oraz stanu organizacyjnego Szpitala

W dnia 5 kwietnia br. od pacjentów, jak i personelu medycznego pobrano kolejne próbki do badań. Spośród pobranych wcześniej wymazów uzyskano 35 wyników, wszystkie okazały się negatywne.  W dalszym ciągu trwa postępowanie epidemiologiczne, zmierzające do ustalenia, w oparciu o uzyskane wyniki badań, kręgu osób narażonych na zakażenie.

Dyrektor

Krzysztof Kowalik

Kategorie