Informacja Dyrekcji PPZOZ z dnia 6.04.2020 r. godz. 17.00

Informacja

Dyrekcji PPZOZ w przedmiocie podejmowanych na bieżąco działań w zakresie prowadzonego postępowania epidemiologicznego oraz stanu organizacyjnego Szpitala

W dniu dzisiejszym (stan na dzień 6 kwietnia 2020 r., godz. 15.00), po przeprowadzeniu postępowań epidemiologicznych, podjęto decyzję o wymianie zespołów lekarskich i pielęgniarskich na większości oddziałów szpitalnych w Wodzisławiu Śląskim. Na dwóch oddziałach w dalszym ciągu oczekujemy na wyniki badań testowych, które będą określały dalszy sposób postępowania, w tym w szczególności konieczność wykonywania kolejnych wymazów. Z Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym przygotowywane są pierwsze wypisy pacjentów, którzy zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego nie wymagają dalszej hospitalizacji. Wypisy pacjentów z pozostałych oddziałów będą dokonywane niezwłocznie po uzyskaniu wyników badań umożliwiających zakończenie postępowania epidemiologicznego w poszczególnych częściach.

Personel zwolniony z izolacji został zobowiązany do przestrzegania reżimu epidemiologicznego do czasu zakończenia całościowego postępowania epidemiologicznego. Pacjenci wypisywani ze Szpitala również są informowani o zasadach postępowania i konieczności zgłaszania do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej, działu epidemiologii tut. Szpitala lub skorzystania z teleporady u swojego lekarza POZ w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych mogących wskazywać na zachorowanie na COVID-19.  Ponadto listy osób wypisanych ze szpitala oraz zwolnionego z izolacji personelu będą na bieżąco przekazywane do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Do chwili obecnej nie stwierdzono nowego ogniska zakażenia, poza rozpoznanym w dniach od 30 marca do 1 kwietnia 2020 r. W dniu dzisiejszym od pacjentów, jak i personelu medycznego pobrano kolejne próbki do badań. Spośród pobranych wcześniej wymazów uzyskano 40 wyników, z czego dwa okazały się pozytywne, pozostałe negatywne. W dalszym ciągu trwa postępowanie epidemiologiczne, zmierzające do ustalenia, w oparciu o uzyskiwane sukcesywnie wyniki badań, kręgu osób narażonych na zakażenie.

Dyrektor

Krzysztof Kowalik

Kategorie