Informacja Dyrekcji PPZOZ o zabezpieczeniu pacjentów urazowo-ortopedycznych i chirurgicznych