Informacja o kasacji starej dokumentacji medycznej z lat 1994 – 1996