Informacja o planowanej kasacji starej dokumentacji medycznej