Informacja o przedłużeniu naboru na stanowisko lekarza kierującego oddziałem wewnętrznym wraz z pododdziałem geriatrycznym