Informacja o przedłużeniu terminu konkursu ofert na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Wodzisławiu Śląskim

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

dotyczy: konkursu ofert na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Wodzisławiu Śląskim wraz z zabezpieczeniem Oddziału Rehabilitacyjnego wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z udzielającym zamówienie w dni powszednie oraz dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje, iż decyzją Komisji Konkursowej, termin składania ofert w otwartym konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Wodzisławiu Śląskim wraz z zabezpieczeniem Oddziału Rehabilitacyjnego dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim zostaje przedłużony do dnia 20.04.2018r. do godziny 13.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.04.2018r. o godzinie 13.30

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 04.05.2018 roku.

Umowa zostanie zawarta od 06.05.2018 roku.

Wodzisław Śląski, 13.04.2018r.

Kategorie