Informacja o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert

Wodzisław Śląski, 12.09.2019r.

 INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT

 dotyczy: konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielania całodobowych świadczeń w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
w Wodzisławiu Śl. wraz z zabezpieczeniem Izby Przyjęć w Wodzisławiu Śl.,
w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Geriatrycznym
w Rydułtowach wraz z zabezpieczeniem Izby Przyjęć oraz Oddziału Rehabilitacyjnego, w Oddziale Chorób Wewnętrznych  wraz z zabezpieczeniem Izby Przyjęć w Wodzisławiu Śl., w Izbie Przyjęć w Wodzisławiu Śl.,
w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śl. w zespole wyjazdowym „S”  dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

 

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje, iż decyzją Komisji Konkursowej, termin rozstrzygnięcia konkursu ofert w otwartym konkursie ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie udzielania całodobowych świadczeń w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Wodzisławiu Śl. wraz z zabezpieczeniem Izby Przyjęć w Wodzisławiu Śl., w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Geriatrycznym w Rydułtowach wraz z zabezpieczeniem Izby Przyjęć oraz Oddziału Rehabilitacyjnego, w Oddziale Chorób Wewnętrznych  wraz z zabezpieczeniem Izby Przyjęć w Wodzisławiu Śl., w Izbie Przyjęć w Wodzisławiu Śl., w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śl. w zespole wyjazdowym „S”  dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim zostaje przesunięty na dzień 17.09.2019r.

 

 

Kategorie