Informacja o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia konkursu