Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert – konkurs w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT w ramach konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Przedłużenie terminu do składania ofert POZ

Kategorie