Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Wodzisławiu Śl. wraz z zabezpieczeniem Oddziału Rehabilitacyjnego

Wodzisław Śląski, 09.03.2018r.

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: konkursu ofert na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Wodzisławiu Śląskim wraz z zabezpieczeniem Oddziału Rehabilitacyjnego wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z udzielającym zamówienie w dni powszednie oraz dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy.

 

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje, iż decyzją Komisji Konkursowej, termin składania ofert w otwartym konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Wodzisławiu Śląskim wraz z zabezpieczeniem Oddziału Rehabilitacyjnego dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim zostaje przedłużony do dnia 16.03.2018r. do godziny 13.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.03.2018r. o godzinie 13.30

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 28.03.2018 roku.

Umowa zostanie zawarta od 01.04.2018 roku.

Kategorie