Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert w zakresie świadczenia usług medycznych przez ratowników medycznych

Wodzisław Śląski, 09.07.2018r.

 INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

dotyczy: konkursu ofert świadczenie usług medycznych w rodzaju:

  • udzielanie przez ratowników medycznych posiadających zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi świadczeń zdrowotnych na Izbie Przyjęć Ogólnej w Rydułtowach i Izbie Przyjęć w Wodzisławiu Śląskim wraz z realizowaniem transportu sanitarnego w zakresie kierowania pojazdem służbowym lub uprzywilejowanym oraz opieka nad pacjentem w trybie realizacji transportu wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z udzielającym zamówienie w dni powszednie oraz dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy,
  • udzielanie przez ratowników medycznych świadczeń zdrowotnych na Izbie Przyjęć Ogólnej w Rydułtowach i Izbie Przyjęć w Wodzisławiu Śląskim,
  • udzielanie świadczeń zdrowotnych przewidzianych w przepisach Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim w zespole wyjazdowym „S” i „P” przez ratowników medycznych posiadających zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z udzielającym zamówienie w dni powszednie oraz dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy
  • udzielanie świadczeń zdrowotnych przewidzianych w przepisach Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym przez ratowników medycznych posiadających zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rydułtowach w zespole wyjazdowym „P” wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z udzielającym zamówienie w dni powszednie oraz dni ustawowo i dodatkowo wolne od prac

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje, iż decyzją Komisji Konkursowej, termin składania ofert w otwartym konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w wyżej wymienionym zakresie dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim zostaje przedłużony do dnia 16.07.2018r. do godziny 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.07.2018r. o godzinie 12.00

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 26.07.2018 roku.

Umowa zostanie zawarta od 27.07.2018 roku.

 

 

Kategorie