Informacja o zaprzestaniu wykonywania działalności leczniczej przez Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Geriatrycznym w Rydułtowach