Informacja o zmianie lokalizacji Oddziału Chorób Wew. II oraz Izby Przyjęć Oddziału Szpitala w Rydułtowach.