Kolejne łóżka dla Oddziałów szpitalnych

W ramach trwającej akcji zorganizowanej przez Izbę Gospodarczą w Wodzisławiu Śląskim, Stowarzyszenie Razem na Szybiku oraz Dyrekcję PPZOZ, Szpital otrzymał kolejnych 8 specjalistycznych łóżek szpitalnych. 5 z nich doposażyło Oddział Rehabilitacyjny Szpitala w Rydułtowach, 2 – Oddział Neurologiczny, 1 – Oddział Chorób Wewnętrznych I Szpitala w Wodzisławiu Śląskim.

Wysoki standard jakościowy i funkcjonalny sprawia, iż łóżka doskonale przyczyniają się do wsparcia procesu pielęgnacji i rehabilitacji oraz podnoszą jakość pobytu chorych w oddziałach naszego szpitala.

Dyrekcja Szpitala składa serdeczne podziękowania wszystkim Darczyńcom za okazaną pomoc i wsparcie.

Kategorie