Kolejne ”Lucasy” w Pogotowiu Ratunkowym

Dzięki dotacji przekazanej przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, PPZOZ otrzymał kwotę 114 000,00 zł. przeznaczoną na zakup dwóch urządzeń do kompresji klatki piersiowej Lucas 3. Są to kolejne tego typu urządzenia, które zasilą sprzętowo Stację Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim. Przypomnijmy, iż tego typu urządzenie pozwala na prowadzenie czynności ratunkowych na pacjencie przez jedną osobę w szybszy i efektywniejszy sposób. Pierwsze tego typu urządzenie PPZOZ otrzymał wraz z przekazaniem ambulansu końcem 2017 roku.

Kategorie