Komunikat dotyczący realizacji świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Wodzisław Śląski 03.10.2017r.

Komunikat dotyczący realizacji świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Informujemy, że świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej realizowane są bez zmian w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śl. w dwóch lokalizacjach:

  1. Szpital w Wodzisławiu Śląskim:

Ambulatorium Ogólne

Ul. 26 Marca 51

44 – 300 Wodzisław Śląski

tel. 32 4591 823

 

  1. Szpital w Rydułtowach:

Ambulatorium Ogólne

Ul. Plebiscytowa 47

44 – 280 Rydułtowy

tel. 32 4592 407

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane są w PPZOZ  w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

Dyżurujący lekarze udzielają porad:
– w warunkach ambulatoryjnych,
– w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
– telefonicznie.
Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:
– nagłego zachorowania;
– nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
– gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Komunikat dotyczący POZ

Kategorie