Komunikat dotyczący zmiany organizacji udzielania świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w powiecie wodzisławskim