Komunikat NFZ dot. testów w kierunku SARS-CoV-2 wykonywanych na potrzeby rehabilitacji leczniczej w zakładach rehabilitacji leczniczej, dla których podmiotem tworzącym jest Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego