Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu