Miejsca specjalizacyjne dla lekarzy

 INFORMACJA O WOLNYCH MIEJSCACH SPECJALIZACYJNYCH DLA LEKARZY

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim posiada w swojej strukturze oddziały akredytowane do prowadzenia specjalizacji lekarskich:

 1. w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu – Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej – 3 wolne miejsca,
 2. w dziedzinie chirurgii ogólnej – Oddział Chirurgiczny Ogólny – 2 wolne miejsca,
 3. w dziedzinie neurologii – Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym –
  1 wolne miejsce,
 4. w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii – Oddział Anestezjologii
  i Intensywnej Terapii – 2 wolne miejsca,
 5. w dziedzinie neonatologii – Oddział Neonatologiczny – 2 wolne miejsca,
 6. w dziedzinie chorób wewnętrznych – Oddział Chorób Wewnętrznych (5 wolnych miejsc) oraz Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Geriatrycznym-Centrum Leczenia Chorób Wieku Podeszłego (8 wolnych miejsc),
 7. w dziedzinie pediatrii – Oddział Pediatryczny – 6 wolnych miejsc.