Nabór na stanowisko Kierownika Sterylizatorni

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Sterylizatorni

 

Wymagania kwalifikacyjne:

  • wyższe wykształcenie i ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia
    i 3-letni staż pracy w zawodzie

lub

  • wykształcenie średnie medyczne i ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia i 6-letni staż pracy w zawodzie.

Ponadto wymagana jest znajomość obsługi komputera w szczególności pakietu Microsoft Office i umiejętność pracy w zespole

Zainteresowane osoby mogą składać aplikacje w siedzibie szpitala w Wodzisławiu Śl.
ul. 26 marca 51 tel. 324591825

Kategorie