Nawiązanie współpracy z Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

W dniu 24 maja br. Dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim – Dorota Kowalska i Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim – Danuta Mielańczyk, podpisały porozumienie o wzajemnej współpracy.

Przedmiotem porozumienia jest podjęcie współpracy obu podmiotów w obszarze promocji zarówno Szkoły jak i Szpitala, popularyzacja kształcenia zawodowego, realizacja praktycznej nauki zawodu, prowadzenie działań promocyjno – edukacyjnych oraz kształcenie w zakresie funkcjonowania służby zdrowia.

 

Kategorie