Ogłoszenie o zatrudnieniu lekarzy

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 44 -300 Wodzisław Śląski, 26 Marca 51

zatrudni lekarzy ze specjalizacją lub w trakcie specjalizacji w zakresie:

  • chorób wewnętrznych,
  • neurologii,
  • neonatologii,
  • pediatrii,
  • położnictwa i ginekologii
  • anestezjologii i intensywnej terapii.
  • chirurgii ogólnej

oraz lekarzy do pracy w Izbie Przyjęć

Dyrekcja PPZOZ zatrudni również lekarzy do pełnienia dyżurów w w/wymienionych Specjalnościach.

Kontakt:

Kierownik Działu Służb Pracowniczych

– (32)4591801, (32)4591810,

Sekretariat

– (32)4591825

Kategorie