Ogłoszenie wyniku konkursu ofert

Wodzisław Śląski 16.01.2019 roku

Ogłoszenie wyniku konkursu ofert

Dotyczy:

  • Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu określonych w katalogu Jednorodnych Grup Pacjentów jako: H51, H52, H53 i A22 dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu  Śląskim informuje, iż w toku postępowania konkursowego w w/w zakresie zostały wybrane oferty firm:

  1. Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dr n. med. Roman Nowak

Ulica Rolna 10D/1, 40 – 555 Katowice

NIP: 629 001 74 65

  1. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dr n. med. Tomasz Wysokiński

Ulica Karola Zioły 1C, 44 – 330 Jastrzębie Zdrój

NIP: 633 102 14 18

Ogłoszenie wyników konkursu w zakresie wykonywania procedur JGP H51, H52 H53 i A22

Kategorie