Oświadczenie dotyczące zapytania ofertowego – RODO z dnia 23.02.2018r.