Oświadczenie Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia przy Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim