Oświadczenie w imieniu Dyrektora PPZOZ Pani Doroty Kowalskiej