Otwarcie Poradni Alergologicznej dla dorosłych oraz Poradni Nefrologicznej

Z dniem 1 kwietnia br. w Zespole Poradni Specjalistycznych w Wodzisławiu Śląskim, rozpoczęły działalność Poradnie Alergologiczna dla dorosłych oraz Poradnia Nefrologiczna.

Poradnia Alergologiczna dla dorosłych przyjmuje pacjentów w czwartki w godzinach od 15:00 do 18:00.

Poradnia Nefrologiczna przyjmuje pacjentów w piątki w godzinach od 15:00 do 18:00.

Rejestracji dokonywać można osobiście w okienkach rejestracji ZPS lub telefonicznie pod numerem 32 45-91-747 lub 32 45-91-791

 

 

Kategorie