Pierwsze zajęcia – Szkoła Rodzenia ,,Aktywne Rodzicielstwo”