Podziękowania od Społeczności Szkoły Podstawowej nr 1 w Marklowicach