Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej PPZOZ wpisana na Listę laboratoriów COVID