Przedłużenie konkursu na stanowisko lekarza kierującego Oddziałem Wewnętrznym wraz z Pododdziałem Geriatrycznym